Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Ändringskvot och derivata

1)Ändringskvoten är lutnings koefficienten till sekanten för två punkter på en graf, vad betyder det på enkel svenska? 2) Bestäm två punkten när ändringskvoten på grafen är a) 3 b) 0 c) 1 3) skriv en formel för ändingskvoten mellan två godtyckliga tal a och b.
4)Derivatan är lutningskoefficienten på tangenten i en viss punkt på en funktion. Vad betyder det på enkel svenska? 5)vad kan man säga om en punkt där derivatan är noll?