Percentatges

Calcula alguns percentatges Fes servir l'applet següent per calcular percentatges. Prova quin descompte t'haurien de fer per pagar aquestes bambes que tan t'agraden a 70€, comprova si és certa la publicitat del super del costat de casa (adverteixo que molt sovint ens "enganyen"!)... A continuació, fes-la servir de suport per resoldre els problemes que segueixen.
 • Et permet resoldre'ls tots?
 • Per què? 1. A l’empresa on treballa en Jordi li han dit que li augmentaran el sou un 5% Quan cobrarà, si ara li paguen 900€ al mes? 
 2. Un botiguer ha anat al mercat central a comprar mongetes de ganxet, i ha trobat que el sac de 25 Kg costava 90€. Quanta sacs podrà comprar si disposa de 530€? A quin preu haurà de vendre el quilo de mongetes si vol obtenir un benefici del 30%?
 3. En Joan convida dos amics a dinar amb ell a un restaurant. Quant haurà de pagar si el menú costa 6,8€ per persona, més el 7% d’IVA del total?
 4. Quina quantitat de suc de llimona cal per a fer 2,4 L de llimonada, si aquesta conté 30% de suc de llimona i la resta é aigua amb sucre? 
 5. Un formatge conté un 38% de matèria grassa. Quin pes de matèria grassa té una peça d’aquests formatge que pesa 420g?
 6. Si cada 350 persones n’hi ha 70 d’esquerranes, quin percentatge de persones esquerranes hi ha?
 7. En una classe de 25 alumnes n’hi ha 5 que porten ulleres. Quin percentatge d’alumnes porten ulleres? 
 8. En un magatzem hi ha 300 sacs, 12 dels quals estan rebentats. Quin percentatge de sacs estan trencats? Quin percentatge estan en bon estat? 
 9. Quin és el peu d’una factura de la companyia elèctrica que indica un cost de 112€ si apliquem un IVA del 16%?

Ara que ja en saps una mica més, resol alguns d'aquests problemes pels que ens han demanat ajuda: Coneixement de llengües A la Unió Europea, 1 de cada 12 dels seus habitants es francès. El 70% dels francesos parla dues o més llengües, mentre que la resta només en parla una. Si triem a l’atzar 1.000 habitants de la Unió Europea:

 1. Quants francesos hi ha de cada 1.000 habitants de la UE? 
 2. Quants francesos dins de la mostra triada parlen dues o més llengües? 
 3. Si Franca té 62 milions d’habitants, quants francesos només parlen una llengua?

Presentació de resultats El preu de venda d’un cotxe és de 21.357 €. La Rosa diu a un amic seu, de manera ràpida, que el cotxe val uns 21.000 €.

 1. Quin és l’error absolut entre els dos preus (el real i l’aproximat per la Rosa)? 
 2. Quin error relatiu hi ha entre els dos preus expressats? 
 3. Si la Rosa hagués dit que el cotxe val uns 20.000 €, l’error relatiu seria superior al 5%?

Superar les proves En Joan vol accedir a un lloc de treball. Ha de fer una primera prova que consisteix a superar un examen que consta de 30 preguntes. A l’examen s’obtenen dos punts per cada resposta correcta, però es perd mig punt per cada resposta incorrecta o per cada pregunta no contestada. Per superar la prova cal obtenir 45 o més punts.

 1. Si en Joan ha fet 26 preguntes correctament, quina puntuació ha tret?
 2. Quantes preguntes cal contestar correctament, com a mínim, per superar l’examen i així poder passar a la segona prova
Preus articles
 1. Calcula el preu de cada un dels articles si s'ha de carregar el 21% d'IVA.
Image
 1. Estudia la situació inversa. Imagina que els preus indicats en cada un dels articles són els que fan pagar en una botiga després de carregar-hi el 21% d' IVA. Quin seria el preu sense IVA?
 2. Si en un article et fan primer un descompte del 18% sobre el preu de venda i després et carreguen el 21% d'IVA sobre el preu rebaixat, pagaràs més, igual o menys que la quantitat que representava el preu inicial?
Autoavaluació
Image