Explicació de la derivada

Algunes orientacions pels problemes amb derivades

Per resoldre el problema següent cal conèixer, ni que sigui intuïtivament, algun rudiment del què és la funció derivada. Per això es pot utilitzar la construcció: Explicació de la funció derivada. Observeu que quan el pendent de la recta tangent a un punt de la funció és creixent la funció derivada és positiva, i que quan aquest és decreixent és negativa. Amb aquesta idea bàsica ja es pot bordar la resolució del problema Problema 5  PAU juny 2015 Matemàtiques CCSS. Sèrie 2 que trobareu en aquest mateix capítol.
Image