Pytagorassetning

Dra i hjørnene til trekanten for å utforske hvordan størrelse på de mindre halvsirklene påvirker størrelsen på den største halvsirkelen.