Construcció d'arrels quadrades. 'Elements' ii.4 i vi.13

Tema/es:
Arrels
Construcció de l'arrel quadrada d'un nombre segons les proposicions ii.14 i vi.13 dels Elements d'Euclides. La proposició VI.13 utilitza la semblança de triangles. La proposició II.14 utilitza la comparació d'àrees. Podeu canviar el nombre a partir dels seus factors p i q. El punt lliscant a anima la construcció.
Observeu la construcció i demostreu que és correcta.