Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Rješavač nejednadžbi

U predviđeno polje upisujete svoju jednadžbu. Dozvoljene su linearne jednadžbe i umnožak linearnih faktora. Ovaj aplet ne rješava kvocijent linearnih faktora ali nejednadžbe na čijoj je desnoj strani vrijednost 0 rješavaju se kao i umnožak vodeći računa da nazivnik ne smije poprimiti vrijednost 0. Znak  pišite kao <=. Slično pišete znak veće ili jednako.