Vragen

Hoe voeg ik een vraag in?

Klik in the GeoGebra Werkblad editor op + VOEG EEN ITEM TOE en selecteer Vraag in de lijst met beschikbare Werkblad elementen.
Image

Instructies

 1. Typ een Titel voor je vraag (optioneel).
 2. Typ je vraag.
 3. Smuk je tekst op met volgende opties:
  • Tekst: Bewerkt je tekst (b.v. wijzig tekststijl en -grootte, uitlijning, creëer lijsten...)
  •  WIskunde: Voeg wiskundige formules toe mete wiskundige symbolen, Griekse letters, bewerkingstekens, pijlen...
 4. Kies welk type van vraag je wil creëren en selecteer Open vraag of Meerkeuzevraag.
 5. Typ de antwoordmogelijkheden.
  • Wanneer je een Open vraag stelt, kan je een voorbeeldantwoord geven, waarmee studenten hun eigen antwoord kunnen vergelijken.
  • Kies je voor een Meerkeuzevraag, frmuleer dan een aantal juiste en foute antwoorden. Opmerking: Vergeet niet om alle juiste antwoorden aan te vinken, om controle van de antwoorden mogelijk te maken.
 6. Klik op Klaar om het dialoogvenster te sluiten.

Hoe bewerk ik een vraag?

Wanneer je de muisaanwijzer over een toegevoegde vraag beweegt, verschijnen de mogelijke opties om de vraag te bewerken. Klik op het overeenkomstige icoon.
 • Bewerken: Open de Vraag item editor en bewerk de titel, de vraag of de antwoordmogelijkheden.
 • Kopie: Kopieer het Vraag item als je het nog wil herbruik in het dynamisch werkblad.
 • Wissen: Wis de Vraag uit je dynamisch werkblad.
Opmerking: Je kunt de vraag ook bewerken door er op te klikken. Klik op Klaar om het wijzigen te beëindigen en klik op Opslaan in de rechterbovenhoek van de Werkblad editor om je wijzigingen op te slaan.

Over open vragen

Over open vragen
Bij een open vraag krijg je geen antwoordmogelijkheden. De gebruiker moet zelf het antwoord formuleren. Je kunt wel een voorbeeldantwoord geven waarmee de gebruikers hun antwoord kunnen vergelijken door onderaan op de knop CONTROLEER JE ANTWOORD te klikken.

Over meerkeuzevragen

Over meerkeuzevragen
Een meerkeuzevraag biedt een aantal antwoordmogelijkheden aan, waarvan een of meer correct zijn. Opmerking: De gebruiker moet alle juiste antwoorden aanvinken om de meerkeuzevraag juist op te lossen.
 1. Selecteer de optie Meerkeuzevraag.
 2. Typ de eerste antwoordmogelijkheid in het voorziene tekstveld.
 3. Typ een volgende antwoordmogelijkheid door te klikken op Voeg een antwoord toe of door te klikken op Enter.
 4. Vink alle juiste antwoorden aan om een controle van de antwoorden mogelijk te maken.
 5. Selecteer Klaar wanneer je klaar bent met je vraag.
Klik op Klaar om het bewerken van je vraag te beëindigen en klik op Opslaan in de rechterbovenhoek van de Werkblad editor om je wijzigingen op te slaan.