Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X21 Schiffler point

Schiffler point

A triangle ABC with the incenter I has its Schiffler point at the point of concurrence of the Euler lines of the four triangles ABI, BCI, ACI, and ABC. The Euler line of a triangle is the line that runs through the centroid, the orthocenter and the circumcenter of the triangle. The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

punt van Schiffler

Het punt van Schiffler van een driehoek ABC vind je als het snijpunt van de Eulerlijnen van de driehoeken ABI, BCI, ACI en ABC, waarbij I het middelpunt is van de ingeschreven cirkel van ABC. De Eulerlijn van een driehoek is de rechte door het zwaartepunt, het hoogtepunt en het middelpunt van de omgeschreven cirkel. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.