Enhedscirklen med retningspunkt og sinus og cosinus

Forfatter
Allan Jensen
Du kan se sammenhængen imellem vinkler (mål i grader eller radianer) og cosinus og sinus, der jo er defineret som hhv retningspunktet R´s x-koordinat og y-koordinat.
Hiv i retningspunktet R og lav derved forskellige vinkler fra 0-180 grader. Og overvej derved svarene på spørgsmålene: Hvad gælder der om cosinus til vinklen v når v er spids? Hvad gælder der om cosinus til vinklen v når v er stump? Hvad gælder der om cosinus til vinklen v når v er ret? Hvad gælder der om cosinus til vinklen v når v=0 grader? Hvad gælder der om cosinus til vinklen v når v=180 grader?