Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

ingeschreven cirkel

Redenering:   - De afstanden van het middelpunt M van de ingeschreven cirkel tot de zijden van de driehoek zijn gelijk.   - Het te zoeken middelpunt M is dus het snijpunt van de deellijnen van de hoeken van de driehoek.   - De straal van de cirkel is de lengte van M tot het snijpunt van de loodlijn uit M op een van de zijden.   Constructie:   - Construeer de deellijnen vanuit twee hoekpunten van de driehoek.   - Bepaal het snijpunt M.   - Bepaal de loodlijn vanuit het punt M op een van de zijden van de driehoek.   - Bepaal het snijpunt S van deze loodlijn op de zijde.   - Construeer de cirkel met middelpunt M door het punt S.