Tips voor het gebruik van de Examenmodus

Leer je leerlingen werken met de Examenmodus

We raden je aan om voor het examen met je leerlingen het gebruik van de de Examenmodus in te oefenen (b.v. in taken of tijdens de les). Doe dit zeker wanneer ze gewoon zijn om GeoGebra Desktop te gebruiken, omdat het scherm van de webversie er lichtjes anders uitziet.

Kom 'noodmaatregelen' overeen met je leerlingen

Spreek met je leerlingen 'noodmaatregelen' af, voor het geval er iets misloopt tijdens het examen. Benadruk bijvoorbeeld dat leerlingen de leerkracht verwittigen wanneer ze per ongeluk de schermvullende weergave verlaten of wanneer ze een probleem hebben met hun computer. Swipe je in een touchscreen naar boven, dan verschijnt onderaan de taakbalk, waardoor leerlingen andere programma's kunnen openen. Dit doe je dus niet tijdens examens, goede afspraken vooraf voorkomen discussies achteraf.

Laat alle leerlingen op hetzelfde ogenblik starten

We raden je aan alle leerlingen tegelijk te laten beginnen en te laten stoppen. Op die manier...
  • kan je samen de juiste instellingen kiezen (b.v. CAS niet toegestaan)
  • ben je zeker dat niemand niet-toegelaten computerhandelingen uitvoert (b.v. gebruik van inernet of andere software) voor het starten van de Examenmodus.

Deel de examenopgaven uit na het starten van de Examenmodus

We raden je aan de examenopgaven pas uit te delen na het opstarten van de Examenmodus, zodat...
  • alle leerlingen aan het examen kunnen beginnen na het krijgen van de opgaven.
  • leerlingen niet het internet of andere software kunnen gebruiken na het krijgen van de opgaven.

Raadpleeg de Examendetails

Na selecteren en bevestigen van   Examenmodus afsluiten in het menu  Bestand worden de Examendetails automatisch getoond op het computerscherm verschijnt een dialoogvenster dat je vraagt de Examendetails als afbeelding op te slaan op je computer. Vraag je leerlingen om dit opslaan te bevestigen en je de afbeelding door te sturen.

Schermvullende weergave

Leer je leerlingen hoe ze de schermvullende weergave van hun browser kunnen gebruiken: Om te vermijden dat je leerlingen per ongeluk de schermvullende weergave verlaten in plaats van de examenmodus op te starten, maak je leerlingen best vooraf vertrouwd zijn met het dialoogvenster om schermvullend te werken.  Opmerking: Let op dat dit dialoogvenster automatisch verdwijnt wanneer je er geen rekening mee houdt en dat het er in verschillende browsers ook anders kan uitzien. We raden je ook aan de verschillende manieren te bekijken waarmee je de schermvullende weergave kunt verlaten en hierbij ook rekening te houden met verschillende browsers zodat de leerlingen weten welke actie op hun computer de waarschuwing doet verschijnen.

Examenmodus op MacOS

Werken je leerlingen met MacOS, vermijden ze best de screensaver te starten, omdat deze een waarschuwing start. Voor een toets schakel je dus best de screensaver uit of verander je de timer voor het starten van de screensaver tenminste tot na de toets.