Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Stojni valovi

Stojni valovi nastaju interferencijom dva vala koja se šire u suprotnim smjerovima. Valove možete vidjeti klikom na potvrdne okvire (zeleno obojeni val) i (plavo obojeni val). Rezultantni stojni val, dobiven njihovom interferencijom, označen je crvenom bojom, . Možete vidjeti i nekoliko prvih harmonika stojnog vala, a također možete mijenjati amplitudu valova od kojih je nastao stojni val.
Mijenjate harmonike stojnog vala i za svaki od njih odredite valnu duljinu, broj čvorova i trbuha. Kolika je brzina širenja valova od kojih je nastao stojni val? Što se formira na slobodnom, a što na čvrstom kraju?