Absolutní hodnota

Absolutní hodnota

Vyšetřete pomocí posuvníků vliv jednotlivých parametrů na průběh grafu funkce f(x)=|ax+b|