Qüestionari sobre àrees de figures planes

Quina és l'àrea del quadrat si un costat fa 3 cm?

Marqueu on calgui

Quina és l'àrea d'un rombe de diagonals 3 i 4 cm?

Marqueu on calgui

Quina és l'àrea d'un triangle d'altura 12 cm i base 10 cm?

Marqueu on calgui

Quina és l'àrea d'un trapezi de bases 8 i 4 dm i altura 6 dm?

Marqueu on calgui