Erorketa askea

Autor:
Fran
Hasierako abiadura eta posizioa aldatu ditzakezu eskumako txokoan. Suposatuko dugu, aldi oro, unitateak S.I. unitate-sistemakoak direla. Simulazioak ahalbidetzen du v-t eta y-t grafikoak ikustea eta markatzen du edozein momentutan higikariaren posizioa eta abidura. Denbora aurreratzeko erabili denbora-irristailua beheko ezker txokoan. Kasu honetan noranzko positiboa gorantza da.
Goranzko abiadurak zer dira positiboak ala negatiboak? Kasu honetan azelerazioa positiboa ala negatiboa da? Non da v = 0 m/s? Non da y = 0 m?