Pole równoległoboku

Możesz zmieniać równoległobok przemieszczając punkty A, B i C. Zmiana wartości suwaka pozwoli obserwować sposób wyznaczenia pola równoległoboku.