Vinkelräta linjer Ma2b

Författare/skapare:
Camilla Ekström
Linje 1 går genom origo och punkten P. Om man vrider den blåa grafen (linje 1) moturs runt origo hamnar punkt P på punkt Q, det vill säga den svarta grafen (linje 2). Linje 1 och linje 2 är vinkelräta mot varandra. a) Bestäm koordinaterna för punkterna P och Q. b) Bestäm lutningen för linjerna  och . c) Beräkna produkterna av linjernas k-värde det vill säga