Andragradsfunktion på olika former - en jämförelse

1. Undersök först den allmänna formen y = x² + px + q. 2. Vilket samband gäller för p och/eller q och funktionens nollställen, symmetrilinje respektive minimipunkt? 3. Undersök därefter den faktoriserade formen (x - a)(x - b). 4. Vilket samband gäller för a och/eller b och funktionens nollställen, symmetrilinje respektive minimipunkt? 5. Undersök avslutningsvis den kvadratkompletterade formen (x - c)² + d. 6. Vilket samband gäller för c och/eller d och funktionens nollställen, symmetrilinje respektive minimipunkt? 7. Utvärdera vilken form som är lämpligast för att bestämma nollställen. 8. Utvärdera vilken form som är lämpligast för att bestämma symmetrilinjen. 9. Utvärdera vilken form som är lämpligast för att bestämma minimipunkten.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB