Sinusfunctie tekenen op basis van goniometrische cirkel

Versleep het punt A. Teken op je werkblad de bekomen met x-coördinaat gelijk aan de hoek in radialen en met y-coördinaat de waarde van de sinus van die hoek.