Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Trokut Sierpinskog kao IFS fraktal

Dugotrajnim pomicanjem točke A nastaje trokut Sierpinskog. Riječ je o tri različita nasumična preslikavanja kojima dobivamo iteracijski niz točaka počev od točke A. Posljednja točka u tom nizu ostavlja trag i tako crta trokut Sierpinskog.
  • prvo preslikavanje smanjuje koordinate točke napola:
  • drugo preslikavanje smanjuje koordinate točke napola i pomiče točku za 0.5 gore:
  • treće preslikavanje smanjuje koordinate točke napola i pomiče točku za 0.5 udesno: