Alternatieve formule Oppervlakte driehoek

Onderwerp:
Oppervlakte

Stel een vermoeden op voor een alternatieve formule voor het berekenen van de oppervlakte van een driehoek.

Neem het bewijs van deze stelling door op pagina 77-78 van de cursus. Zorg dat je iedere stap in het bewijs begrijpt.

Toepassingen

1. Oppervlakte gelijkzijdige driehoek. ( zie ook pagina 76) 2. Alternatieve formule om de hoogte in een driehoek te berekenen. Merk op dat deze formule geldt voor ALLE soorten driehoeken, niet enkel voor rechthoekige.