Hoe waarden wijzigen?

Je kunt de waarde van een object optwee manieren wijzigen:
  • Wizig de waarde van het object door zijn naam en zijn nieuwe waarde in de Invoerbalk te typen.
  • Bewerk de algebraïsche voorstelling: Activeer de knop Toolbar Image Verplaatsen en dubbekklik op het object in het Algebra venster. In een tekstvald kan je nu de waarde van he tobject wijzigen. Enter om je wijziging te bevestigen. 
Opmerking: Terwijl je de waarde van vrije objecten rechtstreeks kunt wijzigen, kan je de waarde van afhankelijke objecten enkel wijzigen via de objecten die het bepalen, ofwel door het te herdefiiëren.

Opgave

1.Verander de waarde van het getal a = 2 door in de Invoerbalk  a = 1 te typen. Bevestig met Enter.
2.Toolbar ImageSelecteer de knop Verplaatsen en dubbelklik op het voorschrift van de functie f.
3.Verander in het dialoogvenster het voorschrift van de functie in a x - b.