Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

parameterkrommen

Ze hebben spectaculaire namen, vaak aangevuld met de naam van een of andere wiskundige en zien er best wel leuk uit. Maar wat zijn parameterkrommen en hoe teken je ze? Parameterkrommen zijn krommen waarbij de x- en de y-coördinaten van de punten op de kromme apart bepaald worden in functie van een parameter. De vloeiende kromme ontstaat door de waarde van de parameter continu te veranderen. In GeoGebra creëer je ze met het commando Kromme[ Uitdrukking, Uitdrukking, Parameter, Startwaarde, Eindwaarde ]. Zo wordt een cirkel beschreven door de vergelijkingen x = r . cos t en y = r . sin t, waarbij de parameter t varieert van 0° tot 360°. Het commando voor een cirkel met als straal r wordt dus Kromme[ r*cos(t), r*sin(t), t, 0°, 360° ]. Je kunt de parametervergelijkingen van een cirkel ook omvormen tot de cartesische vergelijking x²+y² = r².
parameterkrommen