El sextant

Tema/es:
Angles
El sextant és un instrument per a mesurar angles, utilitzat en navegació, permet observar simultàniament, gràcies al mig espill, la imatge de l’horitzó i la imatge reflectida en l’espill situat de l’alidada. Modifica l’altura del Sol i a continuació mesura l’angle amb l’alidada i amb el nònius situat en la part inferior. Per a simplificar el sextant s’han eliminat els filtres del dibuix. Investigueu perquè en l’escala del limbe cada marca d’un grau mesura mig grau? Com estan els espills si el sextant mesura zero graus?