Repetyrorium - Funkcje - Zadanie 8 - Funkcja wykładnicza

Narysuj wykresy funkcji wykładniczej i logarytmicznej oraz omów ich monotoniczność.

Pamiętaj o założeniach na "a"