Środek ciężkości trójkąta ABC

Autor:
GAGARIN
Poniżej widoczny jest trójkąt ABC, gdzie wyznaczone są środkowe trójkąta a następnie środek ciężkości trójkąta.
Środkową trójkąta nazywamy odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku. Punkt przecięcia środkowych w każdym trójkącie dzieli odcinki środkowych w relacji 2:1 licząc od wierzchołka. Punkt przecięcia środkowych w trójkącie nazywamy środkiem ciężkości trójkąta. Zastanów się jakie własności mają środkowe w trójkącie równoramiennym, równobocznym, prostokątnym.