Kružnice 4 - Mongeovo promítání

Autor:
Sklenka
Kružnice k patřící do nárysně promítací roviny alfa je určena středem S a poloměrem r. Sestrojte její sdružené průměry.
Kružnici k si musíme sklopit. Bodem S_2 vedeme kolmici na průmětnou stopu roviny α_2 a na ní zvolíme bod (S) a sestrojíme kružnici o poloměru r. Bodem S_2 vedeme kolmici na základnici. Od místa kde se protnou nanášíme vzdálenost y_S (vzdálenost (S) od průmětné stopy roviny α_2). A získáme průmět bodu S_1. Obdobně získáme průměty ostatních bodů. Dynamické jsou body S_2, D_2, (S), (M).