Rotasjonssymmetri

Figur med rotasjonssymmetri på 120 og 240 grader Oppgave 5b arbeidsprogram 3 GLU 5-10 2014