Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Somregel differentiëren

Hieronder staan de grafieken van en en de grafiek van . Je kan de grafieken veranderen door de waarden van en te verschuiven. De punten A, B en C liggen boven elkaar. De raaklijnen in die punten zijn getekend. Je kan punt A verslepen en dan bewegen B en C mee.