Feladat középpontos hasonlóságra (2.)

Feladat: Adott egy szög és a szögtartományban egy pont. Szerkesszünk a szög szárait érintő és az adott ponton átmenő kört. Diszkusszió, a feladat megoldhatóságának vizsgálata. A 0°-180°-os szögtartományban oldható meg. Két megoldás van. A második megoldás szerkesztése:
A következő összefüggéseket, törvényszerűségeket alkalmaztuk a megoldás során: A szögfelező meghatározása Párhuzamos szelők tétele Bármely két kör hasonló A középpontos hasonlóság tulajdonságai A kör érintője és a kör sugara közötti kapcsolat