משימה לשיעור זוטא

במשולש דינאמי ABC, חילקו את הצלע AC לשלושה קטעים שווים, וחיברו את נקודות החלוקה עם קודקוד B. תנ/י השערות על שלושת הזוויות שנוצרו. השתמש/י בישומון על מנת לקבוע מתי (אם בכלל) שלושת הזוויות שוות. תוכל/י לשנות את השערתך ולבדוק. תאר את המחקר והסבר את מסקנותיך.