Afinita kružnice a elipsy

V osové afinitě dané osou o a dvojicí sobě odpovídajících bodů A, A' zobrazte danou kružnici k tak, aby se dvojice jejích sdružených průměrů zobrazila přímo na osy odpovídající elipsy.

Information: Afinita kružnice a elipsy