Esimerkkejä erikoisfunktioiden integroinnista

Esimerkkejä trigonometristen funktioiden integrointiin.
[list][*] [math]\Large \int \sin(2x+3)dx=\textcolor{blue}{\frac{1}{2}}\int \overbrace{\textcolor{blue}{2}}^{D(2x+3)}\cdot \sin(2x+3)dx \\[br]\Large =\textcolor{blue}{\frac{1}{2}}(-\cos(2x+3))+C=-\textcolor{blue}{\frac{1}{2}}\cos(2x+3)+C[/math][/*][br]   [br] [*][math]\Large \int x^2 \cos(x^3)dx=\textcolor{blue}{\frac{1}{3}}\int \overbrace{\textcolor{blue}{3}x^2}^{Dx^3}\cdot \cos(x^3)dx =\textcolor{blue}{\frac{1}{3}}\sin(x^3)+C[/math][br][/*][br]    [br] [*][math]\Large \int \cos^3(2x)\cdot \sin(2x)dx=\textcolor{blue}{-\frac{1}{2}}\int \overbrace{\textcolor{blue}{-2} \sin(2x)}^{D\cos(2x)}\cdot \cos^3(2x)dx \\[br]\Large =\textcolor{blue}{-\frac{1}{2}}\cdot\frac{1}{4}\cos^4(2x)+C=-\frac{1}{8}\cos^4(2x)+C[/math][br][/*][br][br][*] [math]\Large \int\frac{\cos\left (\frac{1}{x}\right)}{x^2}dx=\textcolor{blue}{-}\int\overbrace{\textcolor{blue}{-}x^{-2}}^{D\frac{1}{x}}\cos\left (\frac{1}{x}\right )dx=\textcolor{blue}{-}\sin\left (\frac{1}{x}\right )+C[/math] [/*][/list]
Esimerkkejä eksponenttifunktioiden integrointiin:
[math]\LARGE \textcolor{blue}{De^{f(x)}=f'(x)e^{f(x)}\;\;\Rightarrow\;\;\int f'(x)e^{f(x)}dx=e^{f(x)}+C}[/math]   [br][br][list][*]   [math]\Large \int xe^{2x^2+1}dx=\textcolor{blue}{\frac{1}{4}}\int\overbrace{\textcolor{blue}{4}{x}}^{D(2x^2+1)}e^{2x^2+1}dx=\textcolor{blue}{\frac{1}{4}}e^{2x^2+1}+C[/math][/*][br]   [br][*][math]\Large \int\frac{e^{2/x}}{x^2}dx=\textcolor{blue}{-\frac{1}{2}}\int\overbrace{\frac{\textcolor{blue}{-2}}{x^2}}^{D\frac{2}{x}}e^{2/x}dx=\textcolor{blue}{-\frac{1}{2}}e^{2/x}+C[/math][br][/*][/list] [br] [br]
Esimerkkejä logaritmifunktioiden integrointiin
[math]\LARGE \textcolor{blue}{Dln(f(x))=\frac{f'(x)}{f(x)}\;\;\Rightarrow\;\;\int\frac{f'(x)}{f(x)}dx=ln|f(x)|+C}[/math][br] [br][br][list][*][math]\Large \int\frac{3x^2+1}{x^3+x}dx=ln|x^3+x|+C[/math][br][/*][br][br][br][*][math]\Large \int\frac{\cos(2x)}{\sin(2x)}dx=\textcolor{blue}{\frac{1}{2}}\int\frac{\textcolor{blue}{2}\cos(2x)}{\sin(2x)}dx=\frac{1}{2}\ln|\sin(2x)|+C[/math][br][/*][br][br][*][math]\Large \int_2^3\frac{x}{1-x^2}dx=\textcolor{blue}{-\frac{1}{2}}\int_2^3\frac{\textcolor{blue}{-2}x}{1-x^2}dx=\textcolor{blue}{-\frac{1}{2}} \bigg /_2^3\ln|1-x^2| \\[br]\Large=\textcolor{blue}{-\frac{1}{2}}\left (\ln|1-3^2|-\ln|1-2^2| \right )=\textcolor{blue}{-\frac{1}{2}}\ln\frac{8}{3}=\frac{1}{2}\ln\frac{3}{8} [/math]   [/*] [/list][br]
Esimerkki
[color=#0000ff]Esimerkki.[/color] Etsi se funktio, jolle [br][br][math]\Large \begin{cases}f'(x)=\frac{4}{\sqrt{2-x^2}}\;\;\;\;\,\left (-\sqrt 2 < x < \sqrt 2\right )\\[br]f(1)=2\pi\end{cases}[/math][br][br]   [br]Koska derivaatta on tiedossa, niin kysytty funktio löydetään yleisessä muodossa integroimalla: [br][br][math]\Large f(x)=\int \frac{4}{\sqrt{2-x^2}}dx =\int \frac{4}{\sqrt{2\left (1-\frac{1}{2}x^2\right )}}dx=\int \frac{4}{\sqrt 2\sqrt{1-\frac{1}{2}x^2}}dx\\ \Large =4\int \frac{\frac{1}{\sqrt 2}}{\sqrt{1-\left (\frac{1}{\sqrt 2}x\right )^2}}dx=4\arcsin\left (\frac{1}{\sqrt{2}}x\right )+C\\[br][/math][br]  [br]       [br][br]Koska funktion yksi arvo on tiedossa, niin funktio voidaan määrittää yksikäsitteisesti: [br]  [br] [math]\Large f(1)=4\arcsin\left ( \frac{1}{\sqrt 2}\cdot 1\right )+C=4\arcsin\left ( \frac{1}{\sqrt 2}\right )+C=4\cdot\frac{\pi}{4}+C=\pi+C=2\pi \\[br]\Large \Leftrightarrow\;\;C=\pi[/math]  [br]   [br]Kysytty funktio on siis  [br]  [br]  [math]\Large f(x)=4\arcsin\left ( \frac{1}{\sqrt 2}x\right )+\pi[/math] [br]  [br][br]

Information: Esimerkkejä erikoisfunktioiden integroinnista