Àrea d'un romboide. Demostració.

Mou el punt lliscant, el romboide es transformarà en un rectangle. Quedarà demostrat que per calcular l'àrea d'un romboide s'han de fer els mateixos càlculs que per calcular l'àrea d'un rectangle amb la mateixa base i altura. El producte d'aquestes dues mesures calcula l'àrea d'un rectangle i també d'un romboide.