Raons trigonomètriques entre triangles SEMBLANTS

Dibuixa a la llibreta 3 triangles rectangles amb un angle de 15º, 30º i 45º.
  • Quin és l'altre angle agut que forma el triangle?
Mesureu els angles, el catet i la hipotenusa i anota les dades en cada triangle. Tingues en compte, si seleccionem un triangle:
  • El catet que toca l'angle escollit en direm CATET CONTIGU.
  • El catet que no toca l'angle escollit en direm CATET OPOSAT.
  • I el costat del triangle oposat a l'angle de 90º és la HIPOTENUSA.
REALITZA ELS CÀLCULS SEGÜENTS
  1. Catet oposat entre hipotenusa, a aquesta relació en direm sinus (sin)
  2. Catet contigu entre hipotenusa, a aquesta relació en direm cosinus (cos)
  3. Catet oposat entre catet contigu, a aquesta relació en direm tangent (tan)
En el document següent pots veure com les raons trigonomètriques es compleixen entre triangles semblants. Les RAONS TRIGONOMÈTRIQUES entre triangles semblants, SÓN IGUALS.