קוביה

היישום מאפשר לראות משולשים שונים הנוצרים בקוביה לדוגמה משולש הנוצר מאלכסון הקוביה אלכסון הפאה ומקצוע הבסיס. ניתן לראות את המשולשים האלה בתצוגה דו מימדית. ניתן ליצור משולשים נוספים לפי דרישה ע"י בחירה של פוליגון התפריט וסימון נקודות המשולש המבוקש.