אליפסה כמקום גיאומטרי

נבנה את אוסף הנקודות שסכום מרחקיהן משתי נקודות קבועות הוא קבוע. 1. הפעילו את סרגל הנווט ועקבו אחר הבנייה והסבירו את נכונותה. 2. הזיזו את הנקודה הכחולה ושנו את גודל הקטע שערו מהו המקום הגיאומטרי של הנקודות המקיימות שסכום מרחקיהן משתי נקודות קבועות הוא כקבוע הנתון. 3. הפעילו עקבות, מהו המקום הגיאומטרי שהתקבל? 4. חקרו כיצד ישתנה המקום הגיאומטרי: א. כאשר נשנה את המרחק הקבוע ב. כאשר נשנה את המרחק בין הנקודות הקבועות ג. כאשר הנקודות הקבועות אינן על ציר ה-x? אינן סימטריות לראשית?
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי