C4. La ferramenta “Circumferència que passa per tres punts”

Dibuixeu el circumcentre del triangle El circumcentre d’un triangle és la intersecció de les mediatrius, permetent dibuixar la circumferència circumscrita. Amb GeoGebra podreu dibuixar primer la circumferència circumscrita i a continuació el circumcentre. 1r. Activeu la ferramenta "Circumferència que passa per tres punts" Toolbar Image. 2n. Cliqueu els tres vèrtexs del triangle. I obtindreu la circumferència circumscrita "d". 3r. Activeu la ferramenta "Punt mitjà o centre" Toolbar Image. 4t. Cliqueu la circumferència circumscrita "d". 5é. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i anomeneu "Circumcentre" al punt central de la circumferència. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.