Ostrosłup prawidłowy trójkątny

Autor:
Jerzy Mil
Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa do obliczeń w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym
α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie. Wartości n: 1 - trójkąt prostokątny wyznaczony przez krawędź i wysokość podstawy, 2 - trójkąt prostokątny wyznaczony przez krawędź boczną ostrosłupa i wysokość ściany boczznej 3 - trójkąt prostokątny wyznaczony przez krawędź boczną i wysokość ostrosłupa 4 - trójkąt prostokątny wyznaczony przez wysokość ściany bocznej i wysokość ostrosłupa