SR2 - Dièdric - CUB o HEXAEDRE - Poliedres regulars - PAU

Tema/es:
Cub, Rotació
En aquesta fulla de treball podem trobar un recull de documents per entendre i treballar amb el tetraedre en dièdric.:
 • Representació del cub o hexaedre en dièdric. (Vídeo)
 • Representació del cub o hexaedre en dèdric. (Geogebra)
 • Cub de secció principal paral·lela al pla horitzontal i aresta donada. (Vídeo)
 • Obtenir l'alçat d'un cub amb diagonal vertical en dièdric. (Vídeo)
 • Cub amb diagonal principal vertical. (Vídeo)
 • Secció del cub o hexaedre regular per pla oblic en dièdric. (Vídeo)

El CUB o HEXAEDRE en el sistema dièdric.

REPRESENTACIÓ DEL CUB o HEXAEDRE EN DIÈDRIC En aquest document pots veure les diferents vistes d'un CUB o HEXAEDRE utilitzant els diferents controls. Amb els diferents controls pots:
 • Modificar la longitud de les arestes.
 • Modificar punt de vista pre-establerts
 • Rotar el tetraedre en funció de tres angles, respecte el punt a.
 • Transparència del volum en 3D.
 • Canvi de punts de vista de la figura en 3D.
Pots modificar la situació de les diferents projeccions en dièdric, desplaçant els punts vermells de representació de les projeccions del punt A.
En aquest document no es diferencien les arestes vistes i ocultes. Sabries dir quines arestes s'haurien de representar en discontínua? EXERCICIS DE LES PAU Tot seguit us deixo dos exercicis que podrien ser de les PAU sobre representació de les vistes d'un cub.
RECULL DE VÍDEOS DEL CUB O HEXAEDRE Tot seguit us deixo un recull de vídeos de Nestor Martín Gulias sobre el CUB o HEXAEDRE, els trobo molt interessants i didàctics.

Cub de secció principal paral·lela al pla horitzontal i aresta donada.

Obtenir l'alçat d'un cub amb diagonal vertical en dièdric.

Cub amb diagonal principal vertical

Secció del cub o hexaedre regular per pla oblic en dièdric.