Ligedannede trekanter og enhedscirklen

Forfatter
jakob.borbye
Ligedannede trekanter og enhedscirklen De tre trekanter ABC, ADG og AFE er ligedannede. Det er meningen at siderne BC, DG og FE alle står vinkelret på x-aksen. Trekanterne er altså også retvinklede.
Trekanten ABC bestemmer du selv over. Flyt lidt rundt på punktet B med musen for at ændre ABC. Forstå hvordan ADG og AFE er konstrueret i forhold til ABC, og prøv at formulere det med de geometriske begreber vi har været inde på i starten af forløbet. ("periferi", "vinkelret","tangent","skæringspunkt", osv.). Prøv nu at udregne forholdene , og . Hvor kan du genfinde disse tal på figuren? Flyt punktet B og prøv igen. Hvordan kan du bruge din viden om ligedannede trekanter til at forklare dette? Hvordan kan jeg udtrykke ABC ?