Razóns trigonométricas para un ángulo calquera

Persoa autora:
María
Tema(s):
Ángulo
Razóns trigonométricas de un ángulo calquera. Circunferencia goniométrica. Mover o punto B sobre a circunferencia de radio 1 unidade de lonxitude. A proxección de dito punto sobre o eixe y (azul) é o valor do seno do ángulo alpha e a proxección sobre o eixe x (vermello) é o valor do coseno de dito ángulo. Coinciden ditos valores cos dos ángulos beta, gamma e delta (ángulo agudo nun triángulo rectángulo) no segundo, terceiro e cuarto cuadrantes, respectivamente.