X(23) Far-out point

Onderwerp:
Coördinaten

far-out point

The far-out point of a triangle ABC is the inverse point of the triangle centroid with respect to the circumcircle of ABC. The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle. In this coordinates the Brocard angle appears.

far-out punt

Het far-out punt van een driehoek ABC is het spiegelpunt van het zwaartepunt van de driehoek t.o.v. de omgeschreven cirkel van de driehoek. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de hoeken van de driehoek. In deze coördinaten verschijnt de hoek van Brocard.