Fig 053

La suma dels angles interiors d'un polígon convex és iguals a tants cops dos angles rectes com el nombre de costats que té menys dos.

El cursor permet canviar el nombre de costats. Un cop generat el polígon, podeu moure els vèrtexs. Els botó permeten sumar els angles interns (i emet un avís si el polígon no és convex).