Matrix 1 - Getallenleer - 17 a

Vergelijkingen van de vorm x + a = b oplossen