Invloed van de parameter m (m<0)

Hier onderzoeken we de invloed van de parameter m<0 op de grafiek van een eerstegraadsfunctie met voorschrift f(x)=mx.

Wat hebben de grafieken van f(x)=mx voor verschillende m-waarden met elkaar gemeen? Hoe verklaar je dit? Wat gebeurt er met de grafiek van de functie f(x) = mx als de absolute waarde van m (notatie: |m|) toeneemt? Hoe verklaar je dit? Wat gebeurt er met het domein en het bereik van de functie als m verandert? Wat gebeurt er met het nulpunt van de functie als m verandert?