QPLL01N04

Determinar el lloc geomètric dels punts tals que la suma o la diferència a dues rectes fixes és constant i igual a una longitud donada.

Els cursors controlen la suma de distàncies i la distància a una de les dues rectes. En vermell, el lloc geomètric i els punts que apareixen a una distància donada d'una de les rectes. Per a les diferències, la construcció és semblant.