ВОЛУМЕН НА КВАДАР

На лизгачите можеш да ги менуваш вредностите за должините на страните на квадарот. Забележи како се пресметува волуменот кликнувајќи на полињата за чекирање.

Дали сега можеш да ја решиш следнава задача? 1. Аквариум со димензии 0,35m ; 1,2m и 25dm треба да се наполни со вода до самиот врв.Колку литри вода ќе собере?