Obliczanie wartości wyrazeń algebraicznych

Zmieniaj wartości a i b za pomocą suwaków. Oblicz wartości wyrażeń. Możesz sprawdzić poprawność rozwiązania odsłaniając prawidłowe odpowiedzi.