Przekształcenia macierzowe na płaszczyźnie

Utwórz obiekt lub wklej obraz, a następnie zastosuj wybraną macierz.